PEVISA

Venäjänbolonkat siirtyy PEVISA – ohjelman pariin vuodesta 2025 alkaen.

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista. 

Muut rotukohtaiset erityisehdot sisältävät tietoa esimerkiksi rotumuunnosten risteyttämisestä ja rotuunotoista. 

Rodun PEVISA ja rotukohtaiset ehdot hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta.

———–
KENNELLIITON JALOSTUSTIETEELLISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2024 pöytäkirjanote:

Jalostustieteellinen toimikunta kiittää rotuyhdistystä rodun liittämisestä PEVISA-ohjelmaan ja hyväksyy venäjänbolonkan seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2025-31.12.2028.

Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen ja voimassa oleva polvi- ja silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on polvitulos 2. Polvituloksen 1 tai 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kk.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue).

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty PEVISA-ohjelma on julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille.

Kohta tarkistettiin heti.