Ohjeita kasvattajille

Hyvä bolonkakasvattaja!

Muistin virkistämiseksi olemme lisänneet alempaa löytyvät liitteet: Suomen Kennelliiton jalostusstrategian päätavoitteet sekä kasvattajasitoumuksen. Lue ajatuksella myös rotukerhomme vuosikokouksen (= yhdistyksen jäsenet) vahvistama Venäjänbolonkojen jalostusohje kokonaisuudessaan. 

Tämän lisäksi olemme koostaneet liitteen ”jalostusohje pähkinänkuoressa” johon voit helposti palata, kun haluat varmistaa, että minkä asioiden tulikaan olla kunnossa ennen jalostuskäyttöä.

Noudata kasvatustyössäsi laadittuja jalostussuositusohjelmia ja laadi itsellesi henkilökohtainen jalostuksen tavoite (max 5 kohtaa).

 • Tarkastele ja arvioi omaa jalostustyötäsi säännöllisesti. Perehdy rotumääritelmään ja analysoi kuinka hyvin olet saavuttanut välitavoitteesi ja miten kasvatustyössä kannattaa edetä, jotta saavutat pitkän tähtäimen tavoitteesi.
 • Pyri vahvistamaan ja laajentamaan jalostuspohjaa tuomalla maahan uusia yksilöitä, jotka ovat mahdollisimman erisukuisia muihin jo rekisteröityihin yksilöihin verrattuna. Kiinnitä huomiota myös tuontikoiran sukusiitosprosenttiin (SKL:n ohjeistus rekisteröintiin).
 • Yhdistys kehottaa kasvattajia käyttämään harkintaa käyttäessään nuoria koiria jalostukseen. Jalostusikä yltää hyvinkin kahden vuoden iästä aina kahdeksaan ikävuoteen saakka, uroksilla pidempäänkin.
 • Pidä jalostukseen käytettävä kanta mahdollisimman laajana. Vältä yksittäisten yksilöiden liikakäyttöä, ns. matadoruroksia, ja uusintayhdistelmiä.
 • Toivomme kasvattajilta ja omistajilta avoimuutta sairauksien ja vikojen osalta. On koko rodun edun mukaista, että todetut perinnölliset sairaudet ja viat saatetaan kaikkien tietoon, jotta jalostuksessa on mahdollista pyrkiä terveiden koirien kasvattamiseen.
 • Auta jalostustoimikuntaa keräämään terveystietoja. Täytä ja lähetä kotisivuilta tai yhdistyksen Facebook-ryhmästä löytyvä yhdistyksen laatima Venäjänbolonkan terveyskysely -lomake jokaisesta yksilöstä ja pyydä myös pennunostajia täyttämään aikanaan omansa.

Yhdistyksellä ei vielä ole ns. kannatustuotteita tai muita varainhankintatuotteita, mutta voit tukea ja edistää esimerkiksi kasvattiesi turkinhoidollisia asioita osallistumalla yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin tai jakamalla tietoa näistä tai muista tapahtumista pennunostajille.

Ohesta löydät jalostusohjeen tärkeimmät asiat pähkinänkuoressa:

Jalostukseen käytetyt koirat ovat fyysisesti ja henkisesti terveitä ja hyväluonteisia rotunsa edustajia. Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen!

 • Jalostukseen käytetty koira on saavuttanut fyysisen ja henkisen kypsyyden. Yhdistyksemme jalostusohjeen mukaan nartun täytyy olla astutushetkellä vähintään 18 kk ja uroksen vähintään 15 kk. (SKL:n suositus on aikaisintaan 2-vuotiaana, huomioiden rotukohtaiset jopa myöhäisemmät ikäsuositukset).
 • Huomioi nartun jalostuskäytön rajoitukset (max. 5 pentuetta, vähintään 10 kk synnytysten väli, yli 8 v. astuttaminen vaatii eläinlääkärin todistuksen etukäteen)
 • Jalostusyhdistelmissä sukusiitosprosentin ei tule nousta yli 6,25 %:n neljällä sukupolvella laskettuna.
 • Jalostukseen käytettäville koirille on tehty viralliset silmä- ja polvitarkastukset, jotka ovat voimassa astutushetkellä. (Virallisina nämä saa, kun koira on 12 kk ikäinen).
  • Alle kolmivuotiaalle tehty polvitutkimus on voimassa kaksi vuotta, yli kolmivuotiaalle tehty polvitutkimus on voimassa koko eliniän.
  • Jalostukseen suositellaan tervepolvisia (0/0) koira. Toistaiseksi patellaluksaation 1 tai 2 astetta sairastavaa koiraa voi käyttää jalostukseen yhdistettynä tervepolviseen 0/0 koiraan. 2-asteen polvituloksen omaavan koiran jalostuskäyttö on tarkoin harkittava ja muilta ominaisuuksiltaan sen tulee olla korkealaatuinen ja yhdistelmän toisen osapuolen tervepolvinen 0/0.
  • Jalostusyhdistelmän toisen osapuolen tulee olla prcd-PRA-vapaa (geenitesti). Prcd-PRA-kantajaa voidaan käyttää jalostukseen, jos yhdistelmän toinen osapuoli on todettu ominaisuuden suhteen terveeksi. (Kantajan jälkeläiset tulee testata prcd-PRA-geenitestillä ennen yksittäisen koiran jalostuskäyttöä).
 • Silmätutkimus on voimassa yhden vuoden (12 kk).
  • Koiraa, jolla on todettu lievä tai kohtalainen distichiasis / ektooppinen cilia / caruncular trichiasis / entropium / ektropium / makroblepharon / PPM / MRD / GRD, voidaan käyttää jalostukseen, jolloin toisen osapuolen oltava tämän vian suhteen normaali.
  • Vakavista silmäluomen rakennevioista kärsivää koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
  • Koiralle, jolla on todettu cherry eye – eli kirsikkasilmä, tulee myös valita jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi koira, joka on vian suhteen normaali.
  • Kortikaalista tai posterior polaarista kataraktaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
  • PHTVL/PHPV-asteita 2-6 sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
  • Koiraa jolla on todettu TRD, ei saa käyttää jalostukseen.
 • Kaikille jalostuskoirille suositellaan lonkka- ja kyynärkuvauksia ennen jalostuskäyttöä. Jalostusohjeen mukaan koiralle, jonka jälkeläismäärä ylittää 15 pentua tulee suorittaa virallinen lonkka- ja kyynärkuvaus.
  • Tutkimustulokseltaan asteikon huonoimman tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Myöskään leikkauksella korjattua koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • On toivottavaa, että jalostukseen käytettävällä venäjänbolonkalla olisi leikkaava purenta, eli saksipurenta. Tasapurenta ja käänteinen leikkaava purenta hyväksytään.
  • Koiralle jolla on puutteita purennassa, suositellaan valittavaksi yhdistelmän toiseksi osapuoleksi koira, jolla on rotumääritelmän mukainen purenta (6+6).
  • Kulmahampaan puutuessa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
 • Venäjänbolonkan rotumääritelmässä mainitaan rodun ihannesäkäkorkeudeksi enintään 26 cm molemmille sukupuolille ja painoksi enintään 3-4 kg. Liian suuria tai pieniä koiria ei tulisi suosia jalostuskäytössä (värillinen sylikoira).
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallisista näyttelyistä vähintään laatuarvostelu erittäin hyvä EH.
 • Jalostuksessa vältetään yhdistämästä koiria, joilla on sama ulkomuodollinen ongelma tai puute.
 

Kasvattajan toimiessa luottamustoimessa

Kasvattajan toimiessa yhdistyksen luottamustoimessa, tulee hänen kasvatustyössään noudattaa jalostusohjesääntöä vähintään niiltä osin, jotka koskevat jalostukseen käytettyjen koirien virallisia terveystutkimuksia X ja XI (silmäsairaudet ja patellaluksaatio). Mikäli luottamustoimessa oleva kasvattaja laiminlyö jalostusohjesääntöä, seuraa ensimmäisestä kerrasta huomautus ja toisesta huomautuksesta luottamustoimesta erottaminen.
 

Kuva: Tuija Tuominen