Venäjänbolonkat ry:n aluetoiminta

Venäjänbolonkat ry on valtakunnallinen yhdistys, jolla on toimintaa eri alueilla kautta Suomen. Aluetoiminnalla on edistetty venäjänbolonka-rodun harrastusta, kasvatusta, jalostusta ja tehty rotua tunnetuksi paikallistasolla sekä erityisesti edesautettu rotua harrastavien jäsenten verkostoitumista. Alueellisesti on muun muassa järjestetty venäjänbolonkaharrastajien tapaamisia, pikkujouluja ja näyttelyharjoituksia.

 

Mitä aluetoiminta on ja kenelle se on tarkoitettu?

Aluetoiminta voi olla eri alueilla erilaista, siitä riippuen mikä alueen venäjänbolonkaharrastajia eniten kiinnostaa. Tässä muutamia esimerkkejä: yhteistapaamisia vaikka koirapuistoissa, yhteisiä kävelylenkkejä, näyttelyharjoituksia, pentutapaamisia ja pentupeuhuja, turkinhoitoiltoja, joissa joku kokeneempi harrastaja kertoo venäjänbolonkan turkin hoitamisesta ja hoitoaineista, rusetintekoiltamia, kirjoittamisesta innostuneet voivat laatia lehtijuttuja venäjänbolonkoista paikallislehtiin, Match Shown järjestämistä jne. Toisin sanoen aluetoiminta on mitä tahansa rodun harrastamiseen liittyvää mukavaa toimintaa, minkä puitteissa venäjänbolonkojen omistajat tutustuvat toisiinsa ja voivat tehdä rotua tunnetuksi omalla asuinpaikkakunnallaan.

Aluetoimintaa voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden rotuyhdistysten kanssa. Esimerkiksi näyttelyharjoitukset voi olla aluksi parempi pitää jonkun yhteistyökumppanin kanssa, jotta saadaan riittävästi osallistujia ja harjoitusten vetäjiä.

 

"Toivomme, että kasvattajat ohjaavat pennunostajia ottamaan yhteyttä oman alueensa yhteyshenkilöön ja / tai
rohkaisevat heitä ryhtymään oman alueensa yhteyshenkilöksi, erikoista osaamista tai muuta ei tarvita, ja apua ja tukea varmasti saa!
"
Aluetoimintakoordinaattori
Yhteyshenkilöiden rooli

Alueellista toimintaa organisoivat ja koordinoivat eri alueiden yhteyshenkilöt. He tiedottavat toiminnasta eri kanavien kautta. Yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Yhteyshenkilöt voivat tehdä alueille omat Facebook-sivut, jotta kaikki tieto toimintamuodoista ja ajankohdista on helposti saatavilla kaikille kiinnostuneille.

Tarvitsemme lisää yhteyshenkilöitä eri alueille. Jos olet kiinnostunut järjestämään aluetoimintaa omalla paikkakunnallasi, ota yhteyttä aluetoimintakoordinaattoriin!

Mistä uusi harrastaja löytää alueensa yhteyshenkilön ja pääsee mukaan?

Yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät alla olevasta listasta ja yhdistyksen Facebook-ryhmästä.

Aluetoiminnan yhteyshenkilöt

Aluetoimintakoordinaattori
Raisa Still
aluetoiminta@venajanbolonkat.fi