12.3.2017 Venäjänbolonkat ry:n vuosikokous

KUTSU

Venäjänbolonkat ry:n vuosikokous 2017

Aika: sunnuntai 12.3.2017 klo 12.00 alkaen

Paikka: Outi Paatolan kotona, osoite: Kylväjäntie 7, 01840 Klaukkala

puh.050-5733684 Outi Paatola

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.00 ja loppuu klo 11.50

Työjärjestys:
1.kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja äänioikeus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varahenkilöä.
10. päätetään tarvittavista kulukorvauksista
11. valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: Vuoden RTB- kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojenjako
13. keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista