Vuosikokous la 14.3.2020; kokouskutsu ja muut vuosikokousmateriaalit yhdistyksen sivuilla

KOKOUSKUTSU
Venäjänbolonkat ry:n vuosikokous

Aika: Lauantaina 14.3.2020 klo 12.30

Paikka:
Tuomarikartanon Vinttikoirakeskuksen kerhotila
Tuomarikyläntie 1, 00690 HELSINKI.

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.45 ja loppuu klo 12.15, minkä jälkeen valtakirjoja ei enää oteta vastaan.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 1 v. kaudelle
9. Valitaan muut hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle
– yksi hallituksen jäsen 1 v. kaudelle
– kolme hallituksen jäsentä 2 v. kaudelle
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista
12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin
13. Yhdistyksen sääntöuudistuksesta päättäminen
14. Yhdistyksen jalostusohjeesta päättäminen
15. Yhdistyksen kotisivujen uudistamisesta päättäminen
16. Vuoden RTB-kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojenjako
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Venäjänbolonkat ry toimintakertomus 2019
Tilinpäätös 2019
Venäjänbolonkat ry toimintasuunnitelma 2020
Tulo- ja menoarvio 2020
Venäjänbolonkat ry – sääntömuutosehdostus
Jalostusohjesääntö-ehdotus
Valtakirja