KUTSU – Venäjänbolonkat ry:n vuosikokous 2018

Venäjänbolonkat ry. tiedottaa:

KUTSU – Venäjänbolonkat ry:n vuosikokous 2018

Aika: lauantai 24.3.2018 klo 14.00 alkaen

Paikka: Kennelliiton koulutustila, Lahnuksentie 215, 01840 Nurmijärvi (Klaukkala)

p. 050 5733 684 sihteeri Outi Paatola

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.00 ja loppuu klo 13.45, minkä jälkeen valtakirjoja ei enää oteta vastaan.

Työjärjestys
1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja äänioikeus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä eronneen tilalle yksi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi kaudeksi

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varahenkilöä.

10. päätetään tarvittavista kulukorvauksista

11. valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: Vuoden RTB- kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojenjako

13. keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2017. Kokouksia oli seitsemän (7).
Jaana Tumppila 7
Outi Paatola 7
Terhi Sarén-Nurminen 5
Mikko Lindroos 5
Maarit Ritari 5 (uusi hallituksen jäsen, aloitti 12.3.2017)
Kari Kuosmanen 4
Eveliina Sinervo 1 (Facebook kokous)

Klaukkalan koulutustilan osoite on:
Lahnuksentie 215, 01840 Klaukkala. Koulutustilan sijainti kartalla
Helsingistä Lahnuksentielle liikennöi linja-auto numero 355T. Katso aikataulut ja tarkemmat tiedot Matkahuollon nettisivuilta, kirjoita aikatauluhakuun lähtöpaikaksi Helsinki ja määränpääksi Klaukkala, valitse aikatauluista linja 355T. Koulutustilaa lähimpänä oleva pysäkki on GWS
Näin löydät perille:


Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen!
Venäjänbolonkat ry
Outi Paatola
sihteeri
p. 050 5733 684

Liitteet vuosikokouskutsulle:

KUTSU_Venäjänbolonkat ry:n_vuosikokoukseen_pdf

Valtakirja_vuosikokoukseen

Toimintakertomus 2017

LIITE_2017_toimintakertomukseen_- Vuoden2017_verkkosivujen_tilastot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018