KUTSU – Venäjänbolonkat ry:n vuosikokous 2019

KUTSU
Venäjänbolonkat ry:n vuosikokous 2019

Aika: lauantai 16.3.2019 klo 15.00 alkaen
Paikka: Kiinteistönvälitys Glik Oy:n toimitiloissa
Osoite: Keskustori 7 A 1, 33100 Tampere.
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 14.15 ja loppuu klo 14.50, minkä jälkeen valtakirjoja ei enää oteta vastaan

Valtakirjan saat tästä –> Valtakirja

Työjärjestys:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja äänioikeus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (kaksi) erovuoroisten tilalle.
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varahenkilöä.
10. päätetään tarvittavista kulukorvauksista
11. valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: Vuoden RTB- kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojenjako sekä hallituksen puheenvuoro geenitestien hyödyistä.
13. keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2018.
Kokouksia oli viisi (5).
Jaana Tumppila 5
Niina Junttila 3 (aloitti hallituksessa 24.3.2018)
Maarit Ritari 5
Sirpa Siilin 3 (aloitti hallituksessa 24.3.2018)
Outi Paatola 5
Mikko Lindroos 4
Kari Kuosmanen 4

Tervetuloa vuosikokoukseen!
Venäjänbolonkat ry
Outi Paatola, sihteeri p. 050 5733 684